Проектен случај

Домашни случаи на проекти

Кујнски ѓубриште 2X1000kW генератори на биогас

2X300kW генератор на природен гас

Пречистителна станица за отпадни води генератор 500kW

Пасиште 300kW генератор на биогас

Свињарска фарма генератори на биогас 3X250kW

2X500kW генератор на биогас

Свињарска фарма 3X180kW генератор на биогас

Случаи за меѓународни проекти

1

Комплет генератор на гас со ниска топлинска вредност од 350 kW, ОК, јануари 2016 година

2

Русија 100 kW гас од биомаса

3

Колумбија 100 kW биогас

4

Проект за гас од слама во Колумбија од 300 kW

5

Романија 500 kW биогас

6

Малезија 2,3 MW Syngas

7+

Мексико 60 kW биогас

8

Јужна Африка 150kW X 2 единици Биомаса

20

Чиле генератор на природен гас 2x350kw

10

Турција 400kW биомаса

14

Грција 260kW x 4 единици Биогас

16

Јамајка 150 kW x 3 единици ТНГ

17

Проект за производство на енергија од биогас од 500 kW во Виетнам

9

Проект за гас со ниска калориска вредност во Шри Ланка 3x400kw

11

Испорака на Турција проект за генератор на биогас од 12,5 mw

15

Проект за производство на енергија од биогас во Грција 4x300kw