Тивко / Тип на контејнер Комплет генератор на гас

  • Сет генератор на гас за тивко и тип на контејнер

    Сет генератор на гас за тивко и тип на контејнер

    Тековниот глобален недостиг на електрична енергија станува сè поизразен, а барањата на луѓето за заштита на животната средина, исто така, стануваат се повисоки и повисоки.

    Како резервно напојување за мрежата за напојување, тивките генератори се широко користени поради нивната мала бучава, особено во болници, хотели, станбени области со висока класа, големи трговски центри и други места со строги барања за бучава во животната средина се незаменливи итни случаи. опрема.